Båtmotorkurs

Lär dig att sköta din egen båtmotor

Vi varvar föreläsningen med frågor och går igenom kontroll, service, felsökning och mindre reparationer. 

I den här utbildningen lär du dig grunderna hur den skall skötas för att vara driftsäker och hålla länge. Du lär dig förebyggande underhåll och hur du hanterar olika typer av driftproblem. Kursen ger en del värdefulla tips för drift och underhåll samt förklarar bakgrunden. Med kursen kan du förhoppningsvis undvika onödiga motorproblem och eventuell sjöräddningsinsats. 

Kursen har inget kunskapsprov och ger inget kursintyg (deltagare som önskar kan få en notering om deltagande i sin blå bok). 

Deltagarna ges möjlighet att ta upp frågor om sina motorer, gärna genom kontakt före kursen. 

OBS Separata tillfällen för inom- och utombordare.

Båtmotorkurs

995 kr inkl moms + kurslitteratur 265 kr
 • Kurslängd: 1 dag
 • Kurslitteratur: Handbok för båtmekaniker skickas hem till dig före kursen

Förkunskaper

Kursen kräver inga förkunskaper

Tider

Kl. 9 – 15

Kurslitteratur

Handbok för båtmekaniker skickas hem till dig före kursen

Kursinnehåll

Inombordare Diesel:

 • Grunder inom motorlära och förbränning
 • Egenskaper hos olika dieselbränslen: HVO100, Ecopar, MK1 och RME
 • Start och drift av marindiesel med rekommendation om belastning
 • Egenskaper hos olika motorgenerationer
 • Motorns funktion med kylsystem och smörjsystem
 • Segeldrev och backslag
 • Val av olja till motor, drev och backslag
 • Säkerhet, brand, miljö och hälsa
 • Underhåll, motorservice och konservering
 • Elsystem och batteriladdning
 • Uppgradering av äldre motorer

 

Demonstration av:

 • Impellerpump för sjövatten
 • Sjövattensystem: filter, vacuumventil, zinkanod och risker för vatteninträngning
 • Färskvattensystem: kontroll av funktion, temperatur, glykol och fryspunkt
 • Propelleraxeltätningar
 • Bränslefilter och luftning av bränslesystem
 • Oljebyte och oljefilterbyte
 • Oljerenhet – vatten i oljan
 • Generator: drivrem och batteriladdning
 • Gängtätning
 • Larm för oljetryck och temperatur

Utombordare:

 • Bränslesystem
  •  systemuppbyggnad (ingående delar, funktion).
  • filter (funktion).
  • åtgärder vid bränslestopp.
  • byta filter.
  • rensa bränslesystemet
 • Tändsystem
  • felsökning, åtgärd vid enkla fel.
  • tändsystem (delar, funktion).
  • byta tändstift
  • kontaktproblem i tändsystemet.
 • Konservering:
  • Byta olja i växelhus och motor
  • Byta bränslefilter
  • Köra tom bå bränsle med man kör sötvatten igenom.
 • Reservdelar
  • lämpliga reservdelar att medtaga ombord (Ex: impeller, tändstift, brytpinne, slangstumpar, bränslefilter)
 • Nödåtgärder
  • användning av drivankare eller liknande
  • hur bogsera; koppling, hur dra, manövrar
  • ha fantasi för att tillfälligt lösa problem