Förarbevis för vattenskoter

Vill du ta Förarbevis för vattenskoter, lära dig hur du kör säkert, vilka regler som gäller och få massor av praktisk övning? Då är detta kursen för dig!

Kursen ger dig förutom förarbeviset även grundlägande kunskaper i sjövett, våghantering, hänsyn och ansvar. En vattenskoter har oftast större motorstyrka än en motorcykel och det krävs att man vet hur man hanterar den både i hög och låg fart. Det kan vara riktigt utmanande att göra snabba undanmanövers, lägga till i lågfart, väja för föremål i vattnet och mycket mer som vi övar på i kursen. 

Gå Sjösportskolans kurs, bli en bättre förare och få det roligare på sjön. 

Regeringens beslut säger att från 1 maj 2022 måste den som framför vattenskoter kunna visa upp ett förarbevis för vattenskoter. Vår kurs baseras på riktlinjerna som myndigheterna tagit fram.

Förarbevis för vattenskoter

4 995 kr
 • Kurslängd: 1 dag på distans + 1 praktisk dag på plats
 • Teoriblock på distans: En dags teoretiska förstudier ingår i kursen
 • Båtpraktik ca 5 timmar: Sker på vattenskoter
 • Examination: En examination på det teoretiska blocket sker på kursen
 • Förkunskaper: Inga
 • Tillval: ICC PWC Coastal, 905 kr

Det här lär du dig

Vi kommer lära dig hur du kör säkert och du får öva på undanmanöver, bromsningar, skarpa girar, tillägning, hur man hanterar en vält skoter m.m. De är relativt stor skillnad på de olika vattenskotrarna som finns på marknaden. Både i fråga om hantering och skötsel. Vi tar bl.a  upp skillnaden mellan olika skotrar med och utan styrfenor så du som elev får förståelse för de olika maskinernas begränsningar och styrkor. Även skillnaden mellan vattenskotrar med och utan bromssystem och skillnaden av de olika bromsvarianterna som finns belyses. Du får också lära dig hur du hur man kan avhjälpa enkla motorfel och hur du korrekt sköter om din skoter så den håller. Både efter/innan körning samt inför vinterförvaring

Kursinnehåll

Förarbevis för vattenskoter är obligatoriskt efter 1 maj 2022  Transportstyrelsen 

Sjösportskolan är en av de skolor som är godkänd för att hålla utbildning för Förarbevis för vattenskoter! Nedan kurs följer Transportstyrelsens plan. Utbildningen inleds med teoretiska självstudier på distans som du genomför innan du kommer till oss. När du bokat plats på kursen, får du via e-post länk till dessa sidor som du i lugn och ro hemma kan läsa på. Väl på skolan gör vi först en genomgång av de teoretiska kunskaperna samt du får skriva ett enklare teoriprov för att visa att du förstått dessa delar. Nu är det dags för den roliga delen!

Efter en gemensam säkerhetsgenomgång är det dags att gå ner till bryggan för den  praktiska utbildningen på vattenskoter. Här övar vi manövrering i låg fart, körteknik i hög fart, tillämpade övningar om väjningsregler och testar man över bord. Målet är att du efter avslutad kurs skall ha en större förståelse för vilka olika situationer som kan uppstå samt upptäcka och hantera risker.

Den praktiska delen innehåller följande moment:

 • Genomgång av säkerhetsutrustning
 • Genomgång av vattenskotern, motorkontroll och tankning
 • Lågfartsmanöverövningar
  • Uppstart av vattenskoter
  • Köra fram till en boj eller brygga, stanna nära objektet, håll vattenskotern stilla och därefter backa undan under kontrollerade former
  • Tillämpa svallfri fart och förstå vilka farter som bygger svall
  • Köra med passagerare
  • Förtöjning
 • Högfartsmanöverövningar
  • Fri körning för att hitta balans, gas, gasavdrag och broms
  • Körning över vågor/svall i olika farter och vinklar
  • Girar – långa girar i lugnt vatten och kraftiga girar i vågor/svall
 • Undanmanöverövningar
  • Slå av gas och kontrollera glidsträcka
  • Slå av gas och ge full back
  • Slå av gas och fullt roderutslag
  • Slå av gas, gira och ge gas med fullt roderutslag
 • Nödåtgärder
 • Paddla med vattenskoter, simulering av motorstopp
 • Ta sig upp på vattenskotern från vattnet
 • Hjälpa en person upp ur vattnet med vattenskoter

 

Efter avslutad utbildning kommer du att bl.a kunna

 1. beskriva tillämpliga sjövägsregler
 2. förklara innebörden av sjövett och förhållningssätt på sjön
 3. identifiera vanligt förekommande sjömärken och sjövägmärken samt symboler förkortningar på sjökort
 4. välja rätt sjökort och bestämma en position
 5. förklara nödåtgärder och metoder att tillkalla hjälp
 6. beskriva påverkan på miljö och djurliv vid vattenskoterkörning
 7. beskriva de risker som är förknippade med vattenskoterkörning
 8. identifiera skyddade områden och förbudsområden
 9. lokalisera tillämpliga skyldigheter och straffbestämmelser
 10. tillämpa säker fart och förutse risker
 11. visa färdighet i att framföra en vattenskoter på ett betryggande vis med särskild vikt på säkerhet, miljö och hänsyn.

 

Kläder efter väder, vi tillhandahåller flytvästar och har ett antal våtdräkter och neoprenskor att låna ut.

Ta med ett klädombyte, det finns risk att du blir både svettig och blöt!

Har du egen vattenskoter som du vill köra på kursen, fråga oss om det kan passa att du tar med den.

Förhandskrav

Inga formella krav på förkunskaper finns.

Åldersgräns

15 år. 

Vill du även ha en ICC PWC Coastal behöver du vara minst 16 år, och SRC är ett krav för att få ansöka.

Tider

Förberedelser: Teori på webben 

Kursdag på plats: Teori 3 timmar inklusive teoretiskt prov kl. 9-12. Praktik 5 timmar kl.13-18

Ta med

Ta med egen (icke uppblåsbar) flytväst och googles om du har. Vid kallt väder får du gärna medtaga en flytoverall om du har sådan. Vi kommer ha flytvästar och våtdräkter samt neoprenskor att låna ut men i begränsade storlekar. Ta gärna med ett klädombyte då du kan bli både svettig och blöt. 

Innan kursen måste du göra vår självstudiewebbkurs som du får tillgång till vid bokningen av kursen.

Pris

4 995 kr

ICC

Kursen ger dig rätten till ICC PWC Coastal för en kostnad av 905 kr.

Efter kursen

När du gått kursen och blivit godkänd meddelar vi detta till Transportstyrelsen. Därefter måste du med hjälp av ditt bank ID söka ut själva Förarbeviset för Vattenskoter. Den digitala version kostar 300 kr och ytterligare 200 kr om du vill ha ett plastkort. 

Se mer info och ansökan, klicka HÄR.