Förarintyg - Förarbevis - båtkörkort

För dig, din partner, barn och barnbarn - Gå tillsammans - Roligare och Säkrare om alla kan.

Förarintyget ger all teoretisk kunskap du behöver för att köra båt säkert på kusten i sommar. Och kursen klaras av på två dagar. Du får lära dig navigation, väjningsregler och säkerhet på sjön.

Lägg till Båtpraktik så kan du manöverera och lägga till lätt och elegant. Under Båtpraktiken får du möjlighet att pröva dina nya kunskaper i verkliga situationer och mycket av det du lärt dig kommer att falla på plats.

Kursen avslutas med tentamen för NFB:s, som ger dig ett Förarintyg som visar att du har grundläggande teoretiska kunskaper och förmåga att framföra en fritidsbåt inomskärs och i kustnära vatten.

Kursen ges på tre sätt; antingen lördag-söndag på en helg, två lördagar i rad, eller två söndagar i rad.

Kursen Förarintyg ungdom hittar du här

Sjöevent bedriver utbildning inom sjöliv under Sjösportskolans flagg. Sjösportskolan är första skola i Sverige att vara ackrediterad att utfärda ICC. När du gått Förarintyg, Båtpraktik och VHF/SRC kan du köpa till en ICC. ICC är ett internationellt certifikat, som kan vara användbart om du vill hyra båt utomlands. Läs mer

Förarintyg / Förarbevis / båtkörkort

1 995 kr
  • Kursmaterial: 665 kr (böcker, passare, transportör, linjal och sjökort)
  • Examination: 625 kr betalas till förhörsförrättaren + ev. 65 kr för intygsbok
  • Tillval Båtpraktik: 995 kr vid köp samtidigt som kursen köps

Förhandskrav

Inga formella krav på förkunskaper finns till Förarintyget. Du kan gå kursen från året du fyller tolv år.

 

Tider

Dag 1: kl. 9-18, teori

Dag 2: kl. 9-12 praktik (tillval), klockan 13 -17 teori och repetition samt skriftligt förhör ca kl 17 – 18.30

Om du valt praktik som tillval sker den normlat under förmiddag dag 2. Mer info får du när ni ses dag 1. Provet sker ca kl 17.00 sista kursdagen. Under vintern kan vissa tider justeras, info kommer med kursbekräftelsen.

OBS Förarintyg ungdom har annat upplägg (fyra heldagar i följd).

 

Kursmaterial

Detta material behövs till kursen: 

  • Litteratur: Kursboken ”Kurs & Bäring” (upplaga 16), övningsbok Öst/Väst, övningssjökort 931 eller 616.
  • Bestick: Passare, modern transportör och nautisk linjal.

 

Allt kursmaterial delas ut under första kursdagen. När du har bokat plats får du via e-post några sidor ur boken som är bra att ha läst innan kursstart. Det går naturligtvis bra att hämta materialet på Talattagatan 22 i Gbg om du vill ha det innan.

Självstudier

Kursmaterial delas ut vid kursstart. Gå gärna in på denna länk och läs på innan kursstart. För Förarintyg, läs sidorna 20-22, 28-29, 33-34, 66-67, 70 samt försök lära dig väjningsreglerna på sidorna 68-69.

Tillval Båtpraktik

Sker normalt kl 9 – 12 andra dagen för de som valt det. Tre timmars praktikövning som går att boka direkt eller att köpa till under kursen vid mån om plats. Under turen kommer vi att navigera och öva tilläggning och losskastning, känna på roder och propellerverkan samt göra en enkel man-över-bord-övning. Något praktiskt prov krävs inte för att få intyget, men detta intyg är ett förhandskrav om man senare väljer att ta Kustskepparintyget. OBS Under perioden ca 1 december – 1 april kan det hända att praktiken måste senareläggas på grund av is. I regel går turerna hela året i Göteborg, medan det i Stockholm alltid måste ske efter 1 april. Har du inte möjlighet att göra båtpraktiken i samband med kursen så finns det möjligheter vid andra tillfällen:

Se tider

Examination

En av NFB:s auktoriserade förhörsförrättare håller i skrivningen. En avgift på 625 kronor tillkommer och betalas med swish vid skrivningstillfället direkt till förhörsförrättaren. Har du inte sedan tidigare den blå intygsboken betalar du 65 kr till förhörsförrättaren för den. Ta även med legitimation.

Skrivningsdag

Klockan 17.00 sista kursdagen.

Om man ej kan närvara så meddelar du oss och får då kontaktuppgifter till Förhörsförrättaren och kan bestämma ny tid med hen.

Priser

Kurspris: 1 995 kr

Tillkommer:

  • Kursmaterial: 665 kr om du ej har det sedan tidigare.
  • Tillval Båtpraktik: 995 kr kr vid köp samtidigt som kursen köps.
  • Uppskrivning (till NFB): 625 kr. Har du inte sedan tidigare den blå intygsboken betalar du 65 kr till förhörsförrättaren för den. Ta med legitimation.

Kaffe, te, frukt ingår.

Tillval ICC

Förarintyg tillsammans med båtpraktik och VHF/SRC ger dig rätten till ICC <10m Power Coastal. Läs mer om ICC 

SRC är ett krav för att få ansöka om ICC, var god och skicka in en kopia på ditt VHF/SRC intyg tillsammans med resten av ansökningsdokumenten. Tack!