Fritidskurser

Vi erbjuder kurser inom navigation för dig som vill ta dig säkert fram på sjön eller längs med Sveriges kust. Vi fokuserar på säkerhet och praktiskt genomförande!

Förarintyg – teoretiskt och praktiskt lärande

Från 1995 kr

Förarintyget låter dig ta rodret ombord! Kursen ger dig grundläggande kunskap i navigation, sjövett och säkerhet. Sjöklars intensivkurs består av två dagar.Som tillval kan du boka spännande båtpraktik.

Lär dig grunderna för båtlivet under två fantastiska dagar. Båtpraktik med förtöjnings- och navigationsövningar går lätt att köpa till. I effektivt och högt tempo går vi igenom navigation, väjningsregler och säkerhet på sjön. Under båtpraktiken får du möjlighet att pröva dina nya kunskaper i verkliga situationer och mycket av det du lärt dig kommer att falla på plats. Ett Förarintyg visar att du har grundläggande teoretiska kunskaper och förmåga att framföra en fritidsbåt inomskärs och i kustnära vatten. Kursen avslutas med en skrivning för NFB:s Förarintyg. Förhoppningsvis går du från skrivningstillfället med stolta steg och ditt nya intyg i handen. Sjöklar har som första skola i Sverige blivit ackrediterad för att utfärda ICC. Vi erbjuder alla som har gått en förarintygskurs samt båtpraktik hos oss att köpa till en ICC. ICC är ett internationellt ”Förarintyg” som kan vara användbart om du vill hyra båt utomlands. Läs mer om ICC här.

(Bokningen öppnas i nytt fönster, Sjösportskolan)

forarintyg

Kustskepparintyg – Utveckla dina kunskaper

Från 2495 kr

Kustskepparen är kursen för dig som vill bli en riktigt kompetent fritidsskeppare och få rätt att framföra fritidskepp. Sjösportskolan har som första skola i Sverige blivit ackrediterad för att utfärda ICC. Vi erbjuder alla som har gått en Förarintygskurs eller Kustkepparintyg samt båtpraktik hos oss att köpa till en ICC. ICC är ett internationellt ”Förarintyg” som kan vara användbart om du vill hyra båt utomlands. Läs mer om ICC här.

För dig som vill köra en fritidsbåt som är längre än 12 meter och bredare än 4 meter är Kustskepparen ett krav. Hos Sjöklar kan du ta Kustskepparintyget snabbt och effektivt. Du får lära dig att navigera utomskärs och/eller i mörker, med hänsyn till missvisning och deviation. Vi lär oss också att navigera efter fyrar, att göra man-överbord-manöver i mörker, använda GPS, plotter och radar samt att utföra positions- och deviationsbestämning. Eftersom man lär sig bäst genom att göra, ingår båtpraktik med mörkerkörning. Kursen avslutas med uppskrivning för NFB:s Kustskepparintyg. Dagpraktik och Förarintyg är ett förhandskrav.​

(Bokningen öppnas i nytt fönster, Sjösportskolan)

kustskepparexamen

Kustskeppare direkt

2995kr

Förarintyg och Kustskepparintyg i ett svep. Effektiv kombikurs till bra pris. Bli en bättre skeppare ombord. Kursen ”Kustskeppare Direkt” genomförs på totalt fyra fullspäckade helgdagar. På de två första helgdagarna går vi igenom Förarintyget, därefter ges du möjlighet att skriva Förarprovet. De nästföljande två helgdagarna viks åt Kustskepparintyget. I kursen ingår två praktikpass, ett roligt dagspass för Föraren och ett spännande kvälls/nattpass för Kustskepparintyget.

Under kursen kommer du bl.a få lära dig att navigera med hjälp av sjökort både inom och utomskärs och med hänsyn till missvisning, deviation.  Navigera efter fyrar, att göra man-överbord-manöver, använda GPS, plotter och radar samt att utföra positions- och deviationsbestämning och mycket mer. Kursen avslutas med Kustskepparskrivningen.

Sjösportskolan har som första skola i Sverige blivit ackrediterad för att utfärda ICC. Vi erbjuder alla som har gått en Förarintygskurs eller Kustkepparintyg samt båtpraktik hos oss att köpa till en ICC. ICC är ett internationellt ”Förarintyg” som kan vara användbart om du vill hyra båt utomlands. Läs mer om ICC här

Kustskepparintyget är ett krav för dig som vill köra en fritidsbåt som är längre än 12 meter och bredare än 4 meter. Många båthyrare i Sverige och utomlands kräver Kustkepparintyg.

Kustskepparintyget är inte bara ett bevis på att du är en mycket god fritidsseglare eller båtförare, utan också ett krav för dig med större fritidsbåt.

 

kustskeppare

VHF/SRC – Kommunikation till sjöss

1150 kr

VHF-radio är en bra försäkring till havs och ett kul redskap i vardagen. Detta är en kurs för dig som gärna seglar ut på farvatten utanför mobiltäckningen. För att få använda din VHF-radio krävs att du har det internationella SRC/VHF-certifikatet. Det tar du snabbt och lätt på Sjöklars endagskurs. Boken du får hem när du anmält dig måste du själv läsa och studera hemma för att klara förhöret som följer direkt på kursen.

VHF-certifikatet är ofta ett krav om du hyr båt i Medelhavet.

Kursen innehåller praktiska övningar med nöd-, il- och varningsanrop samt bokstavering. Vi går igenom trafikteknik, GMDSS/DSC och hur sjöräddning är organiserad i Sverige och utomlands. Alla får testa att göra riktiga anrop. Kursen följer NFB:s kursplan och avslutas med uppskrivning för certifikatet

(Bokningen öppnas i nytt fönster, Sjösportskolan)

vhf
sjoport