Kustskepparintyg - Skepparexamen

Kustskepparintyget är ett krav för dig som vill köra en fritidsbåt som är längre än 12 meter och bredare än 4 meter. Många båtuthyrare i Sverige och utomlands kräver Kustskepparintyg.

Kursen löper över fyra dagar. De två första dagarna går vi igenom Förarintyget och du får möjlighet att skriva Förarprovet. Sedan är det två dagar för Kustskepparintyget. 

Under kursen får du lära dig att navigera med hjälp av sjökort både inom- och utomskärs; med hänsyn till missvisning och deviation. Liksom navigera efter fyrar, man överbord-manöver, använda GPS, plotter och radar samt att utföra positions- och deviations-bestämning och mycket mer. 

Kursen avslutas med Kustskepparskrivningen. För att få skriva provet krävs att du har Båtpraktik dager eller mörker i ”Blå boken”. Du kan köpa detta som tillval när du bokar kursen. 

Sjösportskolan är första skola i Sverige med att vara ackrediterad för att utfärda ICC. 

När du gått Kustskepparintyg, Båtpraktik och VHF/SRC kan du köpa till en ICC. ICC är ett internationellt certifikat, som kan vara användbart om du vill hyra båt utomlands. Läs mer

Kustskepparintyg direkt

4 290 kr
  • Kurslängd: 4 dagar
  • Förkunskaper: Inga
  • Kursmaterial: 885 kr (böcker, bestick och sjökort)
  • Examination: 2 x 625 kr betalas till förhörsförrättaren + ev. 65 kr för intygsboken
  • Tillval båtpraktik: 1 990 kr vid köp samtidigt som kursen köps

Förhandskrav

Det finns inga förhandskrav, men båtvana underlättar självklart eftersom detta är en intensivkurs. Båtpraktik (dager eller mörker) är ett krav för att få skriva Kustskepparprovet. 

Du ska ha fyllt minst 15 år.

Kursinnehåll

Kursen följer NFB:s krav och rekommendationer. 

Kursen avslutas med ett teoriprov som skrivs på kvällstid efter avslutad kurs. Vi går igenom sjökort, fyrar och utmärkning, sjövägsregler (både för segel- och motorbåtar), ljud-, ljussignaler och lanternor, nödsignaler, modern teknik och moderna navigationsinstrument samt säkerhet och sjukvård. 

Observera att detta är en intensivkurs och som deltagare bör du ha tid att kunna studera hemma mellan kurstillfällena.

Tider

Tiderna för kursen är 9.00-18.00 alla fyra dagar. Kursen går på lördagar eller söndagar under fyra helgdagar. 

Andra kursdages förmiddag sker en 3-timmars dagpraktiktur – för dem som köpt det tillvalet. 

Kurstillfälle 3 eller 4 innehåller ett 3-timmarspass mörkerpraktik (för den som köpt tillvalet) utöver timmarna i kursrummet.

Skrivningen för Förarintyg sker andra kursdagen kl. 17.00. 

Skrivningen för Kustskepparintyget sker onsdagen efter sista kursdagen kl. 18.00 samt i Stocksund dag 2, kl. 15.30. 

Observera att under sommarhalvåret kan mörkerpraktiken behöva flyttas till ett senare tillfälle på grund av att det inte blir tillräckligt mörkt vid rimlig tid. Instruktören ger besked.

Kursmaterial

Litteratur: Kursboken ”Kurs & Bäring” (upplaga 16), övningsbok, övningssjökort 93 och 931/616 samt Kort 1 i praktisk kasse. 

Bestick: Passare, transportör och nautisk linjal. Allt kursmaterial delas ut under första kursdagen. När du har bokat plats får du via e-post utvalda sidor ur boken som är bra att ha läst innan kursstart.

Självstudier

Detta är en intensivkurs med långa dagar och högt tempo. Det innebär att det är viktigt att du närvarar vid alla kurstillfällen och att du kan läsa hemma mellan kurshelgerna för att få ut så mycket som möjligt av kursen.

Instudering

Kursmaterial delas ut vid kursstart. Gå gärna in på denna länk och läs på innan kursstart. Förarintyg läs sidorna 20-22, 28-29, 33-34, 66-67, 70 samt väjningsreglerna på sidorna 68-69. För Kustskepparen, läs sidorna 70-73, 130-131 och 134-140. Eller gå in på vår webbkurs som du får länk till när du bokar.

Tillval Båtpraktik

Båtpraktik innebär 3-timmars dagpraktik samt 3-timmars mörkerpraktik ombord på en skolbåt. Praktiken hålls på andra kursdagens förmiddag, samt kväll 3 eller 4.Vid stora grupper delas ibland praktiken in under två dagar, så ta med oömma och väderanpassade kläder redan första kursdagen.Observera att under sommarhalvåret kan mörkerpraktiken behöva flyttas till ett senare tillfälle på grund av att det inte blir tillräckligt mörkt vid rimlig tid. Instruktören ger besked.

Examination

Sker onsdagen efter sista kursdagen, kl. 18.00 samt i Stocksund dag 2, kl. 15:30. 

En av NFB:s auktoriserade förhörsförrättare håller i skrivningen.  En avgift på 625 kr för Förarintyget, samt 625 kr för Kustskepparintyget tillkommer och betalas via Swish vid skrivningstillfället, direkt till förhörsförrättaren. Har du inte sedan tidigare den blå intygsboken betalar du 65 kr till förhörsförrättaren för den. Ta med legitimation. 

Om du inte skulle klara förarprovet vid första tillfället kan du bestämma ny tid med förrättaren direkt och skriva om innan kustskepparförhöret.

Priser

Kurspris: 3 990 kr

Tillkommer:

  • Kursmaterial: 845 kr om du ej har det sedan tidigare. 
  • Tillval båtpraktik: 1 990 kr vid köp samtidigt som kursen köps.
  • Uppskrivning (till NFB): 625 kr. Har du inte sedan tidigare den blå intygsboken betalar du 65 kr till förhörsförrättaren för den. Ta med legitimation. 

 

Kaffe, te, frukt ingår.

ICC

Kustskepparintyget tillsammans med Båtpraktik och VHF/SRC ger dig rätten till ICC <24m Power and Sail Coastal. Läs mer om ICC 

SRC är ett krav för att få ansöka om ICC. Var god och skicka in en kopia på ditt VHF/SRC intyg tillsammans med resten av ansökningsdokumenten. Tack!